W NUMERZE 6-7(76-77)/2002

 

213 Artykuł wstępny
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
215 Grzegorz MADZIĄG Alfabet PIUSWIKa (13). N jak Normalizacja w wentylacji i klimatyzacji
216 Tomasz MRÓZ Klimakonwektory wentylatorowe na rynku polskim
220 Okienne urządzenia wentylacji naturalnej
POMPY CIEPŁA
223 Beata NIEZGODA-ŻELASKO Optymalizacja spiralnych gruntowych wymienników ciepła
W artykule zaprezentowano metodę projektowania poziomych spiralnych gruntowych wymienników ciepła, przeznaczonych do współpracy ze sprężarkowymi pompami ciepła. Za pomocą przedstawionej metody można określić optymalną podziłkę rozstawienia zwojów spirali wymiennika gruntowego
EKSPLOATACJA
229 Józef A. SOKOŁOWSKI Rozliczenie kosztów eksploatacji instalacji chlodniczej obslugujacej wielokierunkowa dzialalnosc produkcyjna zakladu
Przedstawiono metodyke wyznaczania kosztów eksploatacji dla duzych chlodni skladowych prowadzacych produkcje i uslugi wieloasortymentowe. Dzieki jej zastosowaniu mozna ustalic konkurencyjne koszty dzierzawy lub przechowywania towaru oraz zamrazania uslugowego i produkcji wlasnej
236 Czytelnicy pytają - DR PALIWODA odpowiada (23). Izolacja zimnochronna rurociagów chłodniczych
INFORMACJE OGÓLNE
238 Zenon BONCA Targi INSTALACJE'2002
240 Zenon BONCA RECENZJE (29): W. P. Jones: KLIMATYZACJA
241 Jerzy STACHOWIAK Nowa siedziba oddzialu firmy PM - LUFT LEWACO w Sopocie
BIBLIOTEKA "TCHK"
245 NASZA REKOMENDACJA: CHLODNICTWO, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA. Slownik: polsko - angielski - niemiecki - francuski - rosyjski - hiszpanski - wloski
246 NASZA REKOMENDACJA: M. Jaskólski, Z. Micewicz: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA HAL KRYTYCH PLYWALNI. Ogrzewanie basenów kapielowych przy zastosowaniu kolektorów slonecznych
251 NASZA REKOMENDACJA: Praca zbiorowa: AMONIAKALNE URZADZENIA CHLODNICZE. Tom 1. Posrednie systemy chlodzenia
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
255 Alberto MONTI Klimatyzacja pomieszczen czystych zgodnie z norma ISO 14644-1. Systemy pracujace na powietrzu zewnetrznym lub z czesciowa recyrkulacja (pomieszczenia nadcisnieniowe i podcisnieniowe)
261 Hans DALL Elektroniczne uklady regulacji poziomu czynnika w urzadzeniach chlodniczych - gotowe rozwiazanie
263 Waldemar BOJANOWSKI Zawory silnikowe hermetyczne HM
GDZIE I JAK
272 Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerachCONTENTS Of No. 6-7(76-77)/2002

 

213 EDITORIAL
AIR-CONDITIONING AND VENTILATION
215 Grzegorz MADZIĄG PIUSWIK'S Alphabet (13). N as normalization in ventilation and air-conditioning
216 Tomasz MRÓZ Fan air conditioning heaters on the Polish market
220 Window natural ventilation devices
HEAT PUMPS
223 Beata NIEZGODA-ŻELASKO Optimisation of spiral ground heat exchangers
A method of design of horizontal spiral ground heat exchangers is presented in the paper. These heat exchangers are designed for compressor heat pumps. The optimum pitch of spiral tubes was estimated on the basis of the presented approach
OPERATING
229 Józef A. SOKOŁOWSKI Calculation of operating costs of refrigeration plant designed for demands of multi-purpose production of the enterprise
A methodology of calculation of operating costs for large cold stores designed for multi production line is presented in the paper. Basing on this approach it is possible to fix the competitive costs of leasing, cold storage, freezing and own production costs
236 Readers ask - Dr PALIWODA answers (23). Thermal insulation of refrigeration pipelines
GENERAL INFORMATION
238 Zenon BONCA Fair INSTALACJE'2002
240 Zenon BONCA CRITICAL REVIEWS (29): W.P. Jones: AIR CONDITIONING
241 Jerzy STACHOWIAK Jerzy STACHOWIAK: New seat of PM-LUFT LEWACO in Sopot
LIBRARY OF "TCHK"
245 REFRIGERATION, AIR-CONDITIONING, VENTILATION. Dictionary: Polish - English - German - French - Russian - Spain - Italian
246 M. Jaskólski, Z. Micewicz: VENTILATION AND AIR-CONDITIONING OF ROOFED SWIMMING POOLS. Heating of swimming pools by means of solar collectors
251 Multiauthors work: AMMONIA REFRIGERATRION DEVICES. Volume 1. Indirect cooling systems
COMMERCIAL PAPERS
255 Alberto MONTI Air-conditioning of clean rooms in agreement with the Standard ISO 14644-1. Systems working with outside air and with partial recirculation (overpressurised and underpressurised rooms)
261 Hans DALL Electronic control systems of liquid refrigerant level - ready solution
263 Waldemar BOJANOWSKI Waldemar BOJANOWSKI (ZTCh): Servo-mechanism hermetic valves of the series HM
WHERE & HOW
272 About next issues. Subscription, purchase of the single issues